Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Petrák, J. :

Dějiny a význam fotografie.

Faustus, Plzeň 1912

Knihy vydané v roce

1912