Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Vítský, J. S. :

Slovíčko o retuši.

J. Toman, Žďár 1910