Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Velinský, Ladislav :

 Fotografování v přirozených barvách na deskách autochromových.

 Faustus, Plzeň 1910