Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Ulmann, Š. :

Praktický fotograf.

Vlastním nákladem. Mohelno 1910