Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Mrskoš, F. :

Skioptikon.

Český klub fotografů amatérů, Praha 1910