Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Milbauer, J.:

 Sbírka fotografických předpisů, díl II. Tónovací předpisy.

 Fotografický obzor, Praha 1910