Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Petrová, O. :

Návod k snadnému naučení se chromové malbě fotografií. J. L. Kober, Praha 1904.

Knihy vydané v roce

1904