Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Löwy, Josef

16. 8. 1835 Bratislava - 24. 3. 1902 Wien.
Majitel reprodukčního ústavu, jeden z nejvýznamnějších fotografů v monarchii zasahující do mnoha fot. oblastí, mj. dokumentoval stavbu Rakouské severozápadní dráhy.

Jako 13-letý přišel do Vídně, kde se učil litografii. Studoval také malbu na tamní malířské akademii. S fotografií začínal nejprve jako cestující fotograf, který např. pobyl také v Brně. Svůj první stálý fotoateliér si otevřel 1856 ve Vídni. Po krátké době jej rozšířil a poprvé prezentoval své snímky na fot. výstavě ve Vídni 1864. Z výstav si vesměs odnášel ocenění (1867 Paříž, 1871 Londýn). 1866 - 1873 provozoval významnou filiálku v Badenu u Vídně, využívanou v letních měsích. Soustředil se především na portrét a vedle bratří Angererů a Emila Rabendinga patřil ve Vídni k nejoblíbenějším fotografům vizitkové éry.
Z historického odstupu jsou však významnější jeho fotografie památek a realizace zakázek dokumentačního charakteru. Například 1870- 71 provedl rozsáhlou fotodokumentaci Rakouské severozápadní dráhy po jednotlivých významnějších lokalitách a úsecích stavby z Vídně přes Znojmo a Jihlavu po Trutnov. Jedná se o první známou komplexnější fotodokumentaci železnice u nás, mnohé ze snímků nádraží a mostů jsou nejstaršími dochovanými fotografiemi své lokality. Významným zlomem pro pověst jeho firmy byla Světová výstava ve Vídni 1873. Stal se členem Asociace fotografů na vídeňské Světové výstavě, výstavu dokumentoval a měl na ní i svůj stánek. Získal také medaili za vystavené fotografie a titul „Dvorní fotograf“ (29.10.1873).
Od 1872 začal ve svém podniku využívat světlotisky. 1881 si otevřel jako první v celé monarchii podnik zaměřený na hromadnou výrobu světlotisků („Lichtdruck-Schnellpresse“) ve vlastním vydavatelství. Současně začal provádět pokusy s heliogravurou. Za spolupráce s fotoamatérem Josefem Plenerem se 1885 vrhl též do výroby fot. desek. V 80. letech zasahoval prakticky do všech oblastí fot. práce od architektonických pohledů a dokumentace, přes fotografie z oblasti průmyslu a výrobků po portrét a uměleckou fotografii. Vedle vídeňského H. Heida byl jeden z mála středoevropských fotografů, který se v 19. století oficiálně zabýval aktem. 1901 získal titul císařského rady. Po jeho smrti Fotografický umělecký ústav vedla vdovským právem Mathilda Löwy (1853-1908).
Odkazy: Officieller Ausstellungsbericht, Wien 1873, s. 22-43; Geschichte der Fotografie in Österreich. I,II. Bad Ischl 1983, s. 149-150; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; www.albertina.at

Josef Löwy: Josef Löwy: - Železniční most u Znojma, asi 1870