Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Horn, Wilhelm

10. 4. 1809 Česká Lípa / 15. 10.1891 Česká Lípa
Malíř, fotograf, vydavatel fotočasopisu, nejvýznamnější osobnost počátků fotografie v českých zemích.

Pocházel z rodiny hodináře. Po gymnasiu studoval 1825-29 na Polytechnickém institutu ve Vídni a poté v oddělení architektury vídeňské Akademie, kde 13. srpna 1831 získal Výroční cenu. Od 1831 pracoval jako úředník stavebních kanceláří ve Vídni, Innsbrucku, Brně a od 1838 v Praze. 1836-37 vytvořil soubor kolorovaných litografií Mährens ausgezeichnete Volkstrachten. Na podzim 1839 experimentoval s daguerrotypií a dle jeho vyjádření byli jeho pomocníky Ferdinand Hessler a přírodovědec Ludwig Redtenbacher. Od října 1841 otevřel v Praze v na Koňském trhu (čp.840/II) první stálý daguerrotypický ateliér v Čechách. 1842 a 1844 vystavoval své daguerrotypie na výstavách Krasoumné jednoty. Celkem třikrát změnil v Praze místo fotostudia. Nejvíce signovaných daguerrotypií pochází z ateliéru v Jindřišské ulici. 1844 a 1847 inzeroval v Cur-und Badeliste fotoateliér v Karlových Varech. Po smrti manželky se oženil s o 15 mladší sestřenicí Zuzanou Beckertovou, opustil místo státního úředníka a cele se věnoval fotografii. 1854 tak začal vydávat Photographisches Journal, zahájil obchod fotografickými potřebami a ateliér přestěhoval na frekventované místo Na příkopě (čp. 969). Do časopisu mnohdy psal příspěvky, mj. o fotografických výstavách, které navštěvoval v západní Evropě. Skleněný salon u Prašné brány v době jeho cest vedli asistenti, například miniaturista Antonín Řehula. 1865 zanechal svých aktivit v Praze a odešel do České Lípy, kde si předtím zakoupil dům. I tam se příležitostně věnoval fotografii. Díky své organizátorské činnosti spjaté zejména s vydáváním časopisu se řadí k průkopníkům fotografie celoevropského významu.


Odkazy: Mährens ausgezeichnete Volkstrachten in 30 colorierten Blättern. Brno 1936; Photographisches Journal II, 1854, č.5, s.35-36; Photographisches Journal IV, č.10, s.76-77; Photographisches Journal V, č.1-2, s. 12-14; Photographisches Journal IX, č.8, s.64 L: Bohemia, 22. 6.1841; Bohemia, 22.6. 1842; Bohemia, 3. a 19. 10.1841; Bohemia, 9.10.1842; Karlsbader Badeliste im Jahre 1847; P. Scheufler: Vilém Horn-průkopník fotografie. Katalog výstavy, Česká Lípa 1981; P.Scheufler: Galerie c.k. fotografů. Praha, Grada 2000 (tam další odkazy na bohatou literaturu)

Horn, Wilhelm Horn, Wilhelm - Portrét neznámé dámy, vizitka s litografickou výzdobou, kolem 1860