Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Ehrlich, Eduard Josef

18. 11. 1840 Jihlava – 27. 8. 1914 Třebíč

Portrétní a místopisný fotograf.

Počátky jeho fotografické činnosti nejsou známy, ale koncem 70. 19. století vlastnil ateliér v Telči na adrese Nové předměstí (dnes Seminářská ulice) č.82. Pravděpodobně nedlouho po smrti třebíčského fotografa Augusta Seitze (1881) přesídlil do jeho ateliéru na adrese Přerovského ulice č. 69/15, kde provozoval živnost přinejmenším do roku 1907. Jako většina fotografů své doby se zabýval především portrétem; relativně velké množství kabinetek a vizitek z jeho ateliéru se zachovalo do dnešní doby. Průběžně s portrétní fotografií se však již od 80. let zaobíral i fotografií místopisnou, námětově se zprvu soustřeďující jen na Třebíč.  Jistým vyvrcholením v této oblasti je jeho spolupráce na publikaci Letem českým světem, do níž přispěl 17 snímky z Vysočiny i jižní Moravy. 
Dalším velkým impulsem pro jeho tvorbu místopisných snímků byl rozmach vydávání pohlednic (v Třebíči od 1895). Po celé desetiletí byl takřka monopolním dodavatelem snímků pro místní i cizí vydavatele pohlednic z regionu Třebíčska. Je autorem prvního místního fotografického alba – Třebíč (1896) s  originálními fotografiemi nalepenými na stránky. Podílel se na fotografické ilustraci svazku Vlastivědy moravské pro třebíčský okres (1906) a Stručných dějin města Třebíče (1911) od B. Nikodéma. Ještě počátkem 30. let 20. století byly jeho snímky použity v publikaci Třebíč – město a okres, která byla vydaná v řadě Národohospodářské propagace ČSR.
Odkaz: M. Maloušek, F. Gregor: Třebíč ve staré fotografii, Amaprint-Kerndl, Třebíč 2005.
Autoři medailonku: F. Gregor, M. Maloušek

E. J. Ehrlich: Třebíč od východu, kol 1892, kabinetka E. J. Ehrlich: Třebíč od východu, kol 1892, kabinetka

Fotografové od písmene

E