Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Bendel, Willy (Wilhelm Georg)

15. 1. 1868 (Stará Oleška u Děčína) - 18. 4. 1944 (Mikulášovice u Šluknova)
Amatérský fotograf Českého Švýcarska, básník, romantik, hostinský, botanik, turista, sběratel a podivín.
Narodil se v rodině sedláka ve Staré Olešce čp. 11. Miloval přírodu svého rodného kraje a svou lásku vyjadřoval mnoha způsoby. Psal básně o přírodě v místním nářečí, sbíral pověsti, psal články o historii, flóře a fauně svého okolí, jako obecní tajemník vedl kroniku Staré Olešky, stal se spoluzakladatelem turistického spolku, ve snaze udělat z rodné obce letovisko zařídil na svém statku hostinec a poblíž Staré Olešky přehradil potok ve skalní rokli a zřídil soutěsku s lodičkami.
V květnu 1896 si zakoupil u podmokelské firmy Emil Wünsche svůj první fotoaparát s deskami 13 x 18 cm a začal experimentovat s krajinářskou fotografií a již následujícího roku měl v Podmoklech výstavu. Své fotografie zčásti vydával vlastním nákladem na světlotiskových pohlednicích. Na rozdíl od komerčních fotografů se nesoustřeďoval na nejvýznamnější turistické body, fotografoval především bližší okolí své obce a hledal při tom nové a neotřelé záběry.
1907 prodal rodný statek a odstěhoval se s rodinou do Mikulášovic. I v novém bydlišti pokračoval v psaní básní a také ve fotografování. Ve 30. letech vycházely jeho snímky Šluknovského výběžku a také Českého Švýcarska, kam se stále rád vracel, například v časopise Illustrierte deutsche Woche vydávaném v Opavě. Krátce před smrtí předal malou část svých fotografií a rukopisů svých básní podmokelskému muzeu. Poté, co byla jeho rodina v létě 1945 vyhnána, byla jeho fotografická pozůstalost pravděpodobně celá zničena. Dochovalo se jen malé množství jeho snímků a pohlednic.
Odkaz: P. Scheufler-P.J oza: České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Baset, Praha 2006 (v tisku)
Autor medailonku: Petr Joza

Willy Bendel: Willy Bendel: - Dolský Mlýn, ukrytý v kaňonu říčky Kamenice, poškozený povodní, 1897. Snímek z knihy České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Baset, Praha 2006.