Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Žák, Antonín

13. 6. 1829 Praha - 3.12.1895 Praha.
Jeden z prvních fotografů v Praze.

Pocházel z rodiny hostinského. V matrice sňatků Týnské fary byl 23. 2. 1852 uváděn jako "Malíř (Daguerrotypista"). Jeho fot. činnost dokládají převážně portrétní snímky, z nichž nejstarší je signovaná malba na slaný papír. Je znám i místopisný snímek. Z ateliéru v Celetné ulici 7/čp.600, doloženém též adresáři 1862, 1863, 1871,1875 se přestěhoval na Václavské náměstí 49/čp.820 a současně přibral za společníka Hynka Rachotu, což prezentují adresáře na 1884 a 1889. Na reversech vizitek se objevilo označení Fotografický ústav Žák a Rachota. V adresáři na 1889 je současně uveden s ateliérem na adrese Dlouhá 34/čp.712. V dalším adresáří (na1891) uváděn není. Adresář na 1884 současně uvádí jako fotografa A. I. Žáka na adrese Velké náměstí 33, je tedy možné, že v 80. letech pod společnou firmou provozovali dva ateliéry. Rachota byl zapsán v živnostenském rejstříku jako fotograf 1890 v čp.820/II a to zřejmě poté, kdy přestala fungovat společná firma, resp. kdy Žák se přestal fot. živnosti věnovat. Zapsání Žáka do živnostenského rejstříku jako fotografa se nenalezlo. R. Skopec v seriálu o vizitkách (viz Odkazy) uváděl bez uvedení pramene případ vystavení montáže hejna hus, z nichž každá nesla ženský portrét. Žák byl zažalován pro urážku, v při se však obhájil s tím, že šlo o portréty, které mu byly od zákaznic vráceny s odůvodněním, že si nejsou na snímcích podobné.
Odkazy: Pam.archael. XXVIII,s.57; AMP - konskripce a kniha daní; R. Skopec, ČsF 1971, s. 292; J. Anděl, A. Dufek, P. Scheufler: Kouzlo staré fotografie. Brno 1978.P. Scheufler: Pražské fot. ateliéry 1839 - 1918. I. 1839-1889, Praha 1987.

Žák, Antonín Žák, Antonín - A. Žák: Portrét neznámého muže, malba na slaný papír

Fotografové od písmene

Ž

  • Žák, Antonín