Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Návštěva u F. Drtikola

25. 2. Členové Českého klubu fotografů amatérů podnikli návštěvu v novém ateliéru Františka Drtikola na nároží Vodičkovy a Jungmannovy ulice čp. 730. O návštěvě půvabně referoval Fotografický obzor ve svém březnovém čísle.

Fotografický obzor, roč. XX, 1912,  č. 3, s. 71 - 72. Fotografický obzor, roč. XX, 1912, č. 3, s. 71 - 72.