Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"Král. hl. m. Praha 1862 - 1912"

V Praze vyšla kniha Král. hl. m. Praha 1862 - 1912 s fotografiemi Jana Posselta, kterou můžeme označit za první moderně koncipovanou obrazovou publikace o Praze.