Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První známý Čech vytvářející autochromy

Srpen - MUC. Lüftner podal ve Fotografickém věstníku podrobný návod na zhotovení autochromů, čerpající nepochybně z vlastních zkušeností. Amatérský fotograf není z jiné fotografické oblasti znám, do dějin české fotografie však vstupuje jako první známý Čech hotovící autochromy a to patrně již v červnu nebo červenci 1907.

- Postup zpracování autochromů ( A. Lumiere & ses Fils: Anwendunsweise der Autochromplatten, Lyon, nedatováno)