Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Prodej autochromových desek v Praze

15. září - Fotografický věstník referuje o prodeji autochromových desek v pražských obchodech. Článek zároveň uváděl, že firma B. Goldwein v Praze sestavila podle předpisů vyvolávací soupravu, kterou jako koncentrát zasílala také poštou. Autochrom, poprvé představovaný v květnu v Lyonu, se dostal na prodejní pulty v Čechách během tří měsíců.