Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První svazek Soupisu památek

Vyšel první svazek Soupisu památek (věnovaný kolínskému okresu), monumentálního projektu, v němž se uplatnili mnozí fotografové. (Do 1907 bylo vydáno 27 svazků).