Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nový zákon o autorských právech

26. prosince - byl publikován zákon (č. 197 ř. z.) o autorských právech k dílům literárním uměleckým a fotografickým, nahrazující v podstatě císařský patent z 19. 10. 1846 (č. 992 ř. z.). Fotografickým dílům byla poskytnuta ochrana na 10 let.