Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Úmrtí Františka Fridricha

23. března v Praze zemřel František Fridrich, který se fotografické živnosti úředně vzdal v roce 1889 a věnoval se spisovatelské dráze. Fridrich patřil kolem roku 1870 k nejvýznamnějším vydavatelům fotografií v celém Rakousko - Uhersku.

- Ke konci života se Fridrich věnoval dráze spisovatele. Mimo jiné napsal průvodce Okružní cesta po Čechách (1887).