Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

"O momentní fotografii"

V časopise Lumír č. 27 publikoval v rubrice Feuilleton článek O momentní fotografii básník, překladatel, redaktor a amatérský fotograf Josef Václav Sládek. Článek, prozrazující značnou informovanost, je zároveň jistým vyjádřením autorova fotografického kréda. - Článků a příkladů užití momentní fotografie vyšla v té době v tisku celá řada.