Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Populárně - naučné pojednání od Jakuba Husníka

Jakub Husník uveřejnil studii Rozvoj fotografie až na stupeň nynější její dokonalosti  v publikaci Čtvrtá zpráva cís. král. prvního českého realného a vyššího gymnasia v Praze za školní rok 1880 . Jde o populárně - naučné pojednání o uplatnění fotografie v různých oblastech.