Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Jan Langhans v Praze

24. března - Jan Langhans si podal žádost o povolení fotografické živnosti v Praze ve Vodičkově ulici čp. 707 (č.37). Na podzim 1882 Langhans dům, kde měl ateliér, na hypotéku zakoupil. Jeho ateliér proslul portréty známých osobností.

- Vodičkova ulice č. 37, kolem 1885