Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První Klíčova heliogravura

31. prosince - Karel Klíč provedl ve Vídni zdařilý pokus s prvním fotomechanickým tiskem z hloubky (heliogravurou). První tisk pořízený o silvestrovské noci věnoval manželce jako novoroční dar. Jako první získal povolení uvést techniku do praxe Viktor Angerer ve Vídni.