Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Faksimile kodexu

Jindřich Eckert vydal světlotiskové faksimile středověkého kodexu Scriptum super Apocalypsim cum imaginibus (Wenceslai Doctoris), vytvořené ve spolupráci s Antonínem Marklem. Za faksimile byl odměněn Voigtländrovou medailí Fotografické společnosti ve Vídni a při té příležitosti i Zlatým záslužným křížem císaře Františka Josefa I. za umělecké snažení a úspěšnou činnost.