Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Smlouva o "želatinofotolitografii"

21. ledna - Jakub Husník a Josef Albert za přítomnosti svědků uzavřeli u notáře v Táboře smlouvu, podle níž Husník přenechal Albertovi „svůj způsob želetinofotolitografie, který je totožný s vynálezem pana dvorního fotografa Josefa Alberta, k libovolnému užití a zhodnocení a zavazuje udržeti způsob vůči každému a v každém směru tajemstvím...“. Smlouva byla uzavřena na 5 let a podle ní měl Albert odevzdat Husníkovi 5% z prospěchu, který získá prodejem způsobu nad 20 000 zlatých rakouské měny.

- První stránka dohody. (Z knihy R.Skopec: Jakub Husník, Praha 1952)