Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nakladatelství I. L. Kober začalo v Praze vydávat edici Národní biblioteka

Nakladatelství Ignác Leopold Kober začal ov Praze vydávat edici Národní biblioteka, v jejichž některých svazcích  byly vedle titulního listu vlepovány originální fotografie s podobiznou autora. Celkem byly vlepeny ve 12 knižních titulech, první vydaný a s fotografickou podobiznou byl věnován Josefu Jungmannovi. Díl II., rovněž s nalepenou fotografií,  byly Karla Sudimíra Šnajdra básně.

Fotografická reprodukce podobizny J. Jungmanna vedle titulního listu Fotografická reprodukce podobizny J. Jungmanna vedle titulního listu - Národní knihovna