Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší dochovaná kresba fotoateliéru u nás.

Josef Limbek von Lilienau, pražský fotograf, vytvořil nejstarší dochovanou kresbu fotoateliéru u nás (v zahradě usedlosti Panenská v Břevnově). Kresba je uložena v Muzeu hl. m. Prahy.