Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotoateliér Winter zahájil činnost

Moritz Ludwig Winter zahájil v Praze se svým bratrem Wilhelmem provoz fotoateliéru v ulici Na příkopě. M. L. Winter byl vůdčím portrétistou v Praze za éry fotografických vizitek. Ateliér, který byl první protokolovanou fotografickou firmou v Praze, se udržel na stejném místě po 40 let.

- Moritz Ludwig Winter, autoportrét, kolem 1863, vizitka