Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Inzerce zhotovování kalotypií

29. července  Wenzel Ferdinand Jantsch z Liberce inzeroval v Reichenberger Wochen-Bericht zhotovování kalotypií. Byl prvním, kdo inzeroval výhradně tuto techniku (a nikoli též daguerrotypii). Jantsch udržoval v Liberci kontinuitu svého ateliéru ještě další tři desetiletí a byl jedním z nejvýznamnějších fotografů na severu Čech.